Latour Mediation

Mediation

Wat verstaan we onder mediation?

Mediation is het onder begeleiding oplossen van uw geschil. Een voordeel hiervan is, dat een geschil of conflict sneller kan worden opgelost dan wanneer een rechter wordt ingeschakeld. Daardoor is mediation vaak ook goedkoper. Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat in meer dan 60% van de gevallen een mediation korter tijd nodig heeft dan een rechtzaak. In 75% van de gevallen zijn de partijen tevreden met het verloop en resultaat. Voorwaarde is wel dat bij beide partijen de bereidheid is om in gesprek te gaan en te onderhandelen over een oplossing. 

Dit heeft dan ook weer tot gevolg dat de oplossing beter en meer structureel is. De kans op goede afspraken en redelijke verstandhoudingen is na een geslaagde mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation komt u samen met de andere partij tot een oplossing. Het gaat er daarbij niet zozeer om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Als er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.